Home » Akce školní družiny 2022/2023 » KALENDÁŘ POČASÍ

Archiv

KALENDÁŘ POČASÍ

Na podzim se počasí mění. Ráno je mlha, pak vyjde na chvíli sluníčko, pak  se zatáhne. Nebo se střídají kapky deště s mráčky.

S dětmi ve školní družině jsme se rozhodli si vytvořit „Kalendář počasí“.

Děti si připravily nůžky a vystřihly si kruh z tvrdého papíru. Do připravených částí „kola“ si děti tužkou předkreslily mraky, sluníčko, kapky, sníh, vítr, mlhu a  duhu.

K vykreslení jsme použili nové akvarelové pastelky, které  se namáčejí do vody.

Každé dítě dostalo kolíček, kterým bude každý den označovat aktuální počasí.

Dětem se činnosti velmi líbily a se zaujetím každý den určují počasí.  / KD+SK+JP/