Archiv

DĚTSKÝ DEN

1.června se slaví den dětí. Oslava nechyběla ani u nás ve škole. Pro žáky prvního stupně jsme si připravili 10 stanovišť, kde plnili různé úkoly, jako např. překážková dráha, navlékání korálků, sbírání barevných kytiček apod. Po úspěšném splnění všech úkolů na děti čekalo překvapení v podobě opékání špekáčků. Po celý den panovala příjemná atmosféra, žáci si celý den užili a odnesli si spoustu zážitků. /MK/