Home » Akce školy 2022/2023 » Adaptační den v IX.A 

Archiv

Adaptační den v IX.A 

Prázdniny utekly jako voda a je tady nový školní rok. První zářijový pátek žáci IX.A věnovali vzájemnému seznámení. Na úvod jsme si v ranním kruhu povyprávěli, jak trávili prázdniny. Všichni se podělili o své zážitky z výletů a dovolených. Někteří obdivovali krásy České republiky, jiní vyrazili s rodiči i do zahraničí. Abychom měli ve třídě přátelskou atmosféru v rámci adaptační hodiny jsme vyrobili pravidla třídy, které se budeme snažit dodržovat. Vzhledem k tomu, že došlo k částečnému promíchání žáků a vznikla tím nová třída, někteří se příliš neznali. Pustili jsme se tedy do výroby seznamovací duhy. Každý z žáků odpověděl na různé otázky o něm. Poté jsme diskutovali, co mají společného a čím se naopak odlišují. Na závěr dne jsme vyrazili na krátkou procházku městem. A teď už vzhůru na nové učivo. /VB/