Home » Akce školy 2022/2023 » Záložka do knihy spojuje školy 

Archiv

Záložka do knihy spojuje školy 

Již několikátým rokem se naše škola zapojuje do projektu Záložka do knihy spojuje školy, jedná se o projekt, jehož hlavním cílem je podpořit v dětech chuť ke čtení. Projekt spočívá ve výrobě záložek, které si poté mezi sebou darují vybrané školy z Česka a Slovenska. Letos jsme byli vylosování na výměnu záložek se Základní školou J.A. Komenského v Púchově. Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Pro slovenské kamarády jsme připravili 55 kusů záložek. Všichni žáci měli z výroby velkou radost a již se netrpělivě těšili na záložky ze Slovenska. Došlo na rozbalování! Balíček, ve kterém byly záložky jsme společně s paní učitelkou otevřeli s žáky prvního stupně. Největší radost měli ze záložek prvňáčci, kteří se čtením právě začínají a vybrané záložky využijí ve slabikářích. /VB/