Home » 2015 » Březen

Monthly Archives: Březen 2015

Archiv

Muzeum

               Ve čtvrtek 26.3. jsme navštívili Muzeum vězeňství s cílem dozvědět se více o tradicích a zvycích Velikonoc. Zjistili jsme , kdy se velikonoce slaví, význam jednotlivých velikonočních dní i mnoho o velikonočních zvycích, z nichž některé se v různých oblastech naší republiky částečně liší. Na závěr jsme se tradičně vyfotografovali a slíbili si , že muzeum příště zase navštívíme. (J. V.)

Moje oblíbená kniha

                Během celého školního roku rozvíjíme u dětí čtenářskou gramotnost, ale také jejich zájem o četbu knih. Dne 26. března 2015 si žáci V. třídy přinesli do školy svoje oblíbené knihy, které právě doma čtou nebo četli. Ze své oblíbené knihy si vybrali úryvek, který je nejvíce zaujal, a přečetli svým spolužákům, mohli si své knihy navzájem prohlédnout. Zájem o četbu knih u dětí podporují i každoroční pravidelné návštěvy městské knihovny v Uničově, k čemuž nás březen, měsíc knihy, přímo vybízí. (S. J.)

Jarní výtvarná činnost

                V měsíci březnu jsme se ve školní družině v odpolední činnosti věnovali výtvarným pracím s jarní a velikonoční tematikou. Žáci vyrobili z přírodniny „Krušpánu“ dva zajíčky ozdobené stuhami. Jednoho většího jsme připevnili nad vchodové dveře školní budovy. Druhého menšího zajíčka a další výtvory, jako jsou zajíčci na špejli, velikonoční přáníčka a jarní dekorace sněženek a tulipánů jsme předali paní učitelce, která nainstalovala výstavku prací žáků naší školy do výlohy prodejny Optika v Uničově na Šternberské ulici. Ve středu 25. 3. 2015 jsme se s žáky školní družiny vydali k optice, kde jsme zhlédli výstavku, která se nám moc líbila. Žáci naší školy se snažili a vytvořili pěkné exponáty. (L. B.)

Beseda s policii

           V úterý 24. března se všichni žáci školy zúčastnili besedy se zástupcem Policie ČR, por. Petrem Čunderlem, který přijal naše pozvání a připravil dvě poutavé přednášky. První část byla určena pro mladší děti, pro které bylo připraveno téma dopravní výchova a bezpečnost na silnici a ulici. Druhá část byla zaměřena na trestní odpovědnost mladistvých, užívání nelegálních látek a prevenci v dopravě pro žáky II. stupně školy. Spousta obrazového materiálu i vyprávění skutečných příběhů žáky určitě zaujala. Na závěr se mohli žáci zeptat na vše, co je zajímalo. (I. M.)

Velikonoce

             Středeční dopoledne jsme strávili spolu s mladšími spolužáky na poutavé besedě v uničovském muzeu Šatlava. Téma bylo jarní – Staré velikonoční zvyky. Naučili jsme se názvy dní v týdnu, který předchází Pondělí velikonočnímu. Názvy nedělí, ve kterých se dodržuje půst, neznal nikdo z žáků. Nové, i ty, již zapomenuté, zvyky a zvyklosti jsme společně prošli a vysvětlili si jejich význam. Dnešní děti znají nejvíce jen chození s pomlázkou a koledu. A to je určitě škoda. (I. M.)