Home » Projekty

Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

Stravování ve školách a školkách zdarma

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je realizována v rámci Operačního programu potravinové amateriální pomoci financovaného zFondu evropské pomoci nejchudším osobám.

plakát


Mléko v evropských školách

Ve školním roce 2019/2020 se ZŠ Uničov, Šternberská 456 zapojila po projektu „Mléko v evropských školách“. Základním cílem celého projektu  je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Z toho projektu dostávají žáci prvního stupně dvakrát měsíčně zdarma mléko a mléčné produkty.

PLAKT_Mleko_v_evropskych_skolach_maxi


Šablony III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019035

I v tomto školním roce 2020/2021 jsme zapojeni do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva Šablony III. V rámci tohoto projektu probíhá ve škole Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her a Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 
 
 
 
 
 

OPVK Výzva č. 57

 reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1273

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na II. stupni ZŠ a na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ. Z tohoto projektu jsme získali finanční prostředky na nákup ponků a nové vybavení dílny.

OPVK Výzva č. 57


EU peníze školám

reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0361

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků na základních školách. Z projektu jsme získali finanční prostředky na modernizaci počítačové učebny a zakoupení interaktivních tabulí. Také jsme vytvořili digitální učební materiály, které využíváme ve výuce, což umožňuje větší názornost výuky, zlepšuje interakci mezi pedagogem a žákem a zároveň zvyšuje motivaci žáků ve výuce.

[br]


Škola digitálního věku

reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0003

Projekt si klade za cíl zlepšit využití stávajících IT zařízení ve školách, efektivněji využívat dostupná zařízení (počítače, interaktivní tabule, …) a lépe integrovat ICT do výuky. Z projektu získáme finanční prostředky na nákup tabletů, které bude možné využívat ve výuce.


Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Z toho projektu dostávají žáci prvního stupně dvakrát měsíčně zdarma ovoce nebo ovocné šťávy.

Mezinárodní projekty

 

Záložka do knihy spojuje školy

Cílem tohoto česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za listem –baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.

 

Projekt Krokus

Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.  Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.