Home » Projekty

Archiv

Projekty

Projekt W4W – WOMEN FOR WOMEN: Obědy pro děti

Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Cílem projektu W4W: Obědy pro děti je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách. Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně. Díky projektu tak děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků – právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí.

 

Stravování ve školách a školkách zdarma

Obědy dětem

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je realizována v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

plakát

 


Mléko v evropských školách

Ve školním roce 2019/2020 se ZŠ Uničov, Šternberská 456 zapojila do projektu „Mléko v evropských školách“. Základním cílem celého projektu  je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Z toho projektu dostávají žáci prvního stupně dvakrát měsíčně zdarma mléko a mléčné produkty.

PLAKT_Mleko_v_evropskych_skolach_maxi

 

 


Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Z toho projektu dostávají žáci prvního stupně dvakrát měsíčně zdarma ovoce nebo ovocné šťávy.

Mezinárodní projekty

 

Záložka do knihy spojuje školy

Cílem tohoto česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za listem –baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.

 

Projekt Krokus

Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.  Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.

 

 

 

 

 

OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK je projekt inspirovaný Janem Amosem Komenským, který kladl důraz na to, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat.  Projekt si klade za cíl podporu a rozvoj a  společnosti založené na znalostech a dovednostech. Projekt OP JAK vznikl ve spolupráci MŠMT a EU. V naší škole OP JAK umožní čerpání financí na zkvalitnění výuky formou seminářů pro pedagogické pracovníky a realizací tandemové výuky.

Implementace reformy 3. 2. 2 Podpora škol

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. 
Z této výzvy čerpáme finanční prostředky na doučování žáků, zážitkové akce pro žáky a akce k posílení spolupráce rodičů se školou.