Home » 2023 » Leden

Monthly Archives: Leden 2023

Archiv

Soutěžní odpoledne

A co děti nejvíce baví ve školní družině?

Jsou to zábavná soutěžní odpoledne, při kterých je pro děti připravený určitý počet stanovišť, kde plní různé úkoly. Něco si vyrobí, vyluští, spojí a vymalují, složí puzzle, vypráví pohádky a jiné zábavné činnosti. Za splnění jednotlivých úkolů děti obdrží razítko a na závěr, kromě příjemně stráveného času, si odnesou nové poznatky a malou sladkou odměnu. /AA/

Zažehlovací korálky a tvoření s barevnými kamínky

Také děti ve školní družině mají o zábavu postaráno. Vyrábí, tvoří a procvičují jemnou motoriku s pomocí zažehlovacích korálků a nalepovacích kamínků.

Zažehlovací korálky děti vkládají do šablony, kterou si samy zvolily – od zvířátek až po auta a motorky. Hotové výrobky paní vychovatelka zažehlí a vznikají tak krásné výtvory.

Tvořením barevných obrázků, pomoci kamínků, si děti osvojují dovednost práce s drobným materiálem.  Za podpory speciálního pera, vkládají žáci barevné kamínky na samolepící šablonu. Barvy kamínků jsou označeny číslem, a tak se děti musí při práci soustředit nejen na samotné tvoření, ale také na správně zvolenou barvu.

Na oba výrobky děti nalepily samolepící magnet, mohly si je odnést domů a zkrášlit si tak pokoj nebo maminčinu lednici. /ZV/ /PK/ /AA/

Ptačí hostina

Co jsme ve výtvarné výchově tvořili je skryto v básničce, kterou jsme se učili během hodin řečové výchovy:

Na zahradě začíná, zimní ptačí hostina.

Do krmítek děti daly,

to co ptáčkům přichystaly.

Z jara ptáčci od krmítka,

zpívají pro všechna dítka.

Studené počasí nás ještě chvíli pozlobí a nejenom nás. V zimě bychom měli myslet i na zvířátka v lese a na ptáčky, kteří obtížně shánějí něco k snědku. V hodinách výtvarné výchovy jsme za použití několika různých druhů materiálů vytvořili krmítka pro ptáčky i se zobáním. Žákům III.B se výtvarné práce velmi povedly, a proto jsme se rozhodli, že budou zařazeny do soutěže DDM Uničov. /LN/

Poznáváme zimní přírodu a zvířátka v ní

Dnes jsme si s žáky IV.B udělali projektový den na téma „zima“. Nejprve se paní učitelka zeptala žáků, co mají spojeného se zimou – společně jsme přišli na charakteristické znaky zimy. Poté jsme si promítli obrázky se zimní přírodou a zimními radovánkami a povídali si o nich. Ukázali jsme si také obrázky zvířátek, která právě v zimě můžeme zahlédnout.

Následně jsme si do sešitů namalovali zimní obrázky a nalepili si její typické znaky. Edukační část jsme zakončili vymalováním omalovánky a shrnutím symbolů zimy.

Další část našeho projektového dne spočívala v tvůrčích činnostech. Namalovali jsme si „paní Zimu“ a vytvořili si z vaty tučňáka a ledního medvěda. Dětem se oba výtvory náramně povedly!

Na závěr jsme se prošli zimní přírodou. Společně se těšíme na další projektový den. /KH/

Ptáčku, co ti dáme do zobáčku… ?

Čimčarara, čim, čim, čim,

že je zima – to já vím.

Moje šaty z peříčka,

pofoukala zimička.

Čimčarara, čim, čim, čim,

hodné děti poprosím.

Schovávejte drobečky,

pro ubohé vrabečky.

Také v družině jsme si připomněli, jak pečovat o ptáčky a zvířátka v zimě, jak je přikrmujeme, jaké krmení je pro ně vhodné, kam potravu sypeme a jak můžeme krmítko vyrobit. Povídali jsme si o ptáčcích, kteří u nás zůstávají v zimě a kteří odlétají do teplých krajin. A víte, o které ptáčky jde? Malováním a lepením si děti zhotovily zatím jen papírové krmítko, a přitom si procvičily jemnou motoriku. /ZV/ /PK/ /AA/