Home » 2023 » Červen

Monthly Archives: Červen 2023

Archiv

Cestou, necestou…

Projektový den

V průběhu celého školního roku se prolíná dopravní výchova s ostatními předměty ve všech ročnících. Přesto není nikdy na škodu si dovednosti a znalosti zopakovat, a proto se projektový den v rámci prevence rizikového chování v dopravě uskutečnil i ve třídách ZŠS.

Prostřednictvím různých vzdělávacích, zábavných a kreativních aktivit si žáci připomněli kupříkladu druhy poznávacích značek či správné chování v silničním provozu. Informace se týkaly zejména pravidel pro chodce a cyklisty.

Závěr dne patřil vycházce, během které jsme si ještě nabyté znalosti zopakovali v praxi. Celý den se nám velmi líbil, protože byl nejen poučný, ale i zábavný! /LN+KH+TP+MF/

Sportovní den

Také žáci základní školy speciální se zúčastnili sportovního dne a vyzkoušeli si roli sportovců.

Nejprve se vrhli na skok do dálky. Navzájem jsme se podporovali, a tak výsledky některých byly opravdu úctyhodné. Následoval hod kriketovým míčkem. Každý měl tři pokusy a využil je na maximum. Předposlední disciplínou byl běh na 50 metrů. Všichni běželi doslova s větrem o závod.

Na závěr jsme se přesunuli do městského parku, kde žáci z posledních sil vykonali poslední úkol, a to běh na delší vzdálenost.

A kdo se stal vítězem „čtyřboje“? No přeci všichni! Jelikož se všichni opravdu snažili a sportovní aktivity úspěšně splnili, dostali odměnu ve formě zlaté medaile a diplomu. /LN, KH, ES/

Výlet do Litovle

Konec školního roku se blíží, a tak jsme si čekání na prázdniny zpestřili výletem do Litovle.

Nejprve naše kroky vedly na místní hřiště, na kterém se žáci pořádně vyřádili. Následovala procházka kolem městských rybníků, kde jsme nakrmili kačenky a během cesty na náměstí jsme byli překvapení setkáním s průvodem v maskách, který pořádala místní základní škola k oslavě konce školního roku.

Na náměstí jsme si dali výbornou zmrzlinu a závěr výletu patřil procházce litovelskými uličkami.

Z celého dne si odnášíme hezké zážitky a těšíme se na další společné výlety. /KH + VŠ + TP + ES + SK/

VÝLET DO ZOO OLOMOUC

Blížící se konec školního roku vybízí k plánování posledního třídního výletu. Ani u nás v XI. A tomu nebylo jinak. Tipů na školní výlet jsme měli několik, ale nakonec zvítězila olomoucká ZOO na Svatém Kopečku.

Z Uničova jsme vyrazili vlakem do Olomouce a poté pokračovali autobusem. Po pár minutách jsme dorazili do cíle a čekala nás příjemná procházka zoologickou zahradou. Hoši mohli obdivovat neposedné opičky, mořská akvária s korálovými útesy a pestrobarevnými druhy ryb, medvědy baribaly, roztomilé surikaty, majestátně vyhlížející lvy a mnoho dalších zajímavých zvířat. Prošli se po visuté lávce a mohli tak bez jakýchkoli bariér sledovat opice i s mláďaty makaků červenolících. Hochy velmi zaujal také výběh s kozami, které si mohli pohladit a nakrmit je.

Po prohlídce ZOO naše kroky směřovaly k nedaleké bazilice Navštívení Panny Marie, která je vyzdobena mnoha uměleckými skvosty. Každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby a i chrámové koncerty. Byli jsme uchváceni překrásnou výzdobou tohoto poutního místa a ocenili i chladné zdi baziliky, které nám poskytly příjemné ochlazení po celodenním pochodu v horkých teplotách.

Domů jsme se vraceli plni krásných dojmů a zážitků, unaveni, ale s úsměvem na tváři.                                                                                                                                                          /JB/

Cyklovýlet na Sobáčov

Poslední červnové týdny jsme si s žáky IX.A zpříjemnili dalším cyklovýletem. Tentokrát jsme vyrazili trochu dál, na Sobáčov. Naplánovali jsme trasu přes les kolem Střelic a Nového Dvora. Kolem desáté hodiny dopolední jsme dorazili do cíle, v nohách jsme měli necelých 14 km a úsměv na tváři.

Po příjezdu k sobáčovskému rybníku jsme se občerstvili a osvěžili točenou malinovkou. A protože součástí areálu Náš Sobáčov je i hřiště na plážový volejbal, rozdělili jsme se na dva týmy a šli hrát.

A i když hráli někteří žáci plážový volejbal poprvé, šlo jim to moc dobře a všichni jsme se bavili. Cestou zpátky do Uničova jsme se zastavili v Doubravském Dvoře na zmrzlině. Do Uničova jsme dorazili kolem jedné hodiny a na tachometrech kol bylo krásných 27 km. /VB/