Home » Jídelníček

Archiv

Jídelníček

Množství pokrmů

Oběd dítěti můžete odhlásit nejpozději do 7:45 v den nepřítomnosti na tel čísle: 607 810 804.

Na oběd má dítě nárok pouze 1. den nemoci, oběd si můžete vyzvednout ve výdejně stravy a odnést domů od 11:30 do 13:00.