Home » 2018 » Červen

Monthly Archives: Červen 2018

Archiv

Na kolech do Sobáčova

V pátek 22. června žáci VI. třídy naší školy absolvovali cyklistický výlet k Sobáčovskému rybníku. Účastníci jeli po cyklostezce, která je součástí cyklotrasy vedoucí po CHKO Litovelské Pomoraví. Po občerstvení v místním stánku využili výletníci možností bohatého sportovního vyžití v místním areálu. Zahráli si stolní fotbal a také přehazovanou na beach hřišti. Na zpáteční cestě si děti i dospělí pochutnali na zmrzlině v cukrárně statku Doubravský Dvůr. Po prohlídce statku a zvířat, která se v něm chovají, čekala na účastníky výletu cesta zpět. (L. H.)

220620187050 220620187042

Na řezbářských dnech v Tovačově

Ve středu 20. června se žáci z 2. stupně naší školy vypravili na akci „Řezbářské dny“, kterou ve dnech 19. 6. – 22. 6. uspořádala Střední škola řezbářská Tovačov. Zájemci o práci se dřevem se na této škole mohou vyučit v oboru truhlář, truhlářské práce nebo v maturitním oboru – Řezbář. Naši žáci si během dopoledního programu prohlédli školní dílny, navštívili výstavu maturitních prací a pod dohledem učitelů OV si vyrobili bedničku na ovoce. (L. H.)

200620187035

Poznáváme Litovel

Ve čtvrtek dne 21. června 2018 jeli žáci 1. stupně na výlet do Litovle. Vydali se na procházku za poznáváním města Litovle. Za památkami do „Hanáckých Benátek”. Po občerstvení a osvěžení zmrzlinou, našli dostatek příležitostí k poznávání místních památek, k odpočinku v parku, krmení labutí a kachen, ale i k sportovnímu vyžití na dětském hřišti. (S. J.)

20180621_100521 20180621_095105 20180621_095448

Výuka plavání

Ve středu dne 20. června 2018 ukončili žáci 1. stupně výuka plavání, kterého se zúčastnili v rámci výuky tělesné výchovy. Výuka se konala v krytém plaveckém bazénu v Uničově. Začátečníci se nejprve seznámili s vodou a základy plavání, ti zdatnější se postupně zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Z plavecké školy obdrželi žáci „mokré vysvědčení”. Hodnotilo se splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem, i pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků. (S. J.)

20180620_120824

P – centrum Olomouc

Dne 18. června 2018 navštívili žáci 1. stupně P – Centrum v Olomouci. Zúčastnili se zde preventivního programu „Selektivní program” na téma bezpečný internet. Celé dopoledne bylo zaměřené na kamarádství, vzájemnou spolupráci a pomoc, ale i řešení konkrétních situací. Žáci se aktivně zapojovali do všech činností (hráli hry Kompot, Lidské pexeso, Dostihy a vyslechli příběh o Červené Karkulce). (S. J.)

20180618_112556 20180618_093843 20180618_101143