Home » 2022 » Duben

Monthly Archives: Duben 2022

Archiv

Jarní tvoření

Tentokrát jsme se s dětmi v družině pustili do výroby ovečky. Na její zhotovení děti potřebovaly tvrdý papír, z kterého vystřihly hlavu, na ni fixem domalovaly oči s čumákem, a tělo, které polepily kousky vaty.

Dalším úkolem pro děti bylo namalovat na tvrdý papír, kresbu na téma „Jaro“. Žáci se pustili do práce a dle své fantazie vykouzlili pomocí vodových barev velmi povedené obrázky. /JB/

Čarodějnický rej – 2.B

Dnes se k nám do školy slétli čarodějové a čarodějky z širokého okolí. Hned ráno jsme si zatančili, zahráli čarodějnické hry, vypracovali několik pracovních listů a poté jsme se vydali na zahradu. Tam totiž na děti čekala „Bubu stezka“ s mnoha úkoly – slalom na košťatech, hledání v seně, střelba lukem, netopýří bowling, střílení do pavoučí sítě, sbírání pavoučích vajíček. Na závěr vrchní čarodějnice vyvařila každé třídě odměnu. Děti vše perfektně zvládly a do všech „bubu“ úkolů šly s vysokým nasazením. /LN/

PP KAPPA HELP – prevence sexuálně rizikového chování 29.4.2022

29. 4. 2022 se naši žáci 2. stupně zúčastnili primární prevence s tématem  ,,Prevence sexuálně rizikového chování“, která byla organizována spolkem KAPPA HELP. Lekce byla zaměřena na informovanost a zkušenosti mladé generace se sexuálně rizikovým chováním. Naši žáci si s lektorkami formou rozhovorů, návodných otázek a her vysvětlili a uvědomili, že primární prevencí se rozumí vytváření zdravých postojů, které následně ovlivňují chování jedince k zodpovědnému a bezpečnému sexuálnímu chování. Všichni žáci diskutovali a vyjadřovali své názory k danému tématu a zapojili se do připravených her. Toto dopoledne bylo příjemným zpestřením a uvědoměním si správného postoje k životu.  /HR/

Ptačí svět

V rámci aktivity EVVO jsme se dozvěděli, že zahrada není jen pouhou ozdobou naší školy, ale je také domovem mnoha ptáků a živočichů.

Zjistili jsme, že ptáci milují stromy a keře, které jim poskytují úkryt, potravu a možnost zahnízdit. Následně žáci společně vyrobili strom s ptačí budkou a ptáčky. Poté si každý sám vyhotovil svého ptáčka. Děti při tvoření využily několik výtvarných technik.

Na závěr jsme si zahráli tematické hry a relaxovali při poslechu zpěvu ptáků. Celý den se nesl v pohodové atmosféře a všichni jsme si ho moc užili. /LN/

Čarodějnické tvoření

Jelikož se blíží poslední duben, tedy tradice pálení čarodějnic, rozhodli jsme se, že si na toto téma vyrobíme obrázek. Potřebovali jsme hnědý a černý papír, temperové barvy, vatové tyčinky a šablony ve tvaru ježibaby a netopýra. Nejprve si děti vybraly šablonu, kterou přiložily na barevný papír a pomocí vatových tyčinek namočených do temperových barev pomalovaly plochu okolo šablony. Všem se to moc povedlo a hotové výrobky zdobí naši nástěnku v družině. /HŠ/