Home » Akce školy 2021/2022 » PP KAPPA HELP – prevence sexuálně rizikového chování 29.4.2022

Archiv

PP KAPPA HELP – prevence sexuálně rizikového chování 29.4.2022

29. 4. 2022 se naši žáci 2. stupně zúčastnili primární prevence s tématem  ,,Prevence sexuálně rizikového chování“, která byla organizována spolkem KAPPA HELP. Lekce byla zaměřena na informovanost a zkušenosti mladé generace se sexuálně rizikovým chováním. Naši žáci si s lektorkami formou rozhovorů, návodných otázek a her vysvětlili a uvědomili, že primární prevencí se rozumí vytváření zdravých postojů, které následně ovlivňují chování jedince k zodpovědnému a bezpečnému sexuálnímu chování. Všichni žáci diskutovali a vyjadřovali své názory k danému tématu a zapojili se do připravených her. Toto dopoledne bylo příjemným zpestřením a uvědoměním si správného postoje k životu.  /HR/