Home » 2015 » Červen

Monthly Archives: Červen 2015

Archiv

Výcvik plavání

                  V druhém pololetí školního roku 2014/2015, v měsíci duben, květen a červen, proběhl plavecký výcvik žáků 4. a 5. ročníku, který je tradiční součástí výuky tělesné výchovy žáků prvního stupně. Kurz probíhal v Krytém plaveckém bazénu v Plavecké škole Uničov, kde se dětem věnovali profesionální plavčice. Žáci se nejprve seznámili s vodou a základy plavání. Zábavnou formou výuky s využitím pomůcek se učili překonávat strach z vody a postupně se zdokonalovali v různých plaveckých stylech (kraul, prsa a znak). Po deseti lekcích (1 lekce týdně) vydatného výcviku, ale i společného dovádění ve vodě při hrách a soutěžích se žáci těšili na „mokré vysvědčení“ z Plavecké školy, na hodnocení svých plaveckých výkonů. Hodnotilo splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků. (S. J.)

Projektový den Uničov a jeho historie

                     Dne 24. 6. 2015 jsme se zúčastnili projektového dne, věnovaného historii města Uničov. Ve čtyřech družstvech jsme postupně navštívili střed města a podle mapy hledali obrázky z fotografií, které každá skupina obdržela. Na fotografiích byly sochy, věže či reliéfy historických domů. Některé jsme našli bez problémů, ale jiné nás trochu potrápily. Další část dne žáci plnili úkoly ve třídách. I zde se také pracovalo s mapou města, na kterou měli žáci umístit historické brány města. Součástí dne byla i návštěva muzea Vodní branka, kterým nás provedla místní průvodkyně. Na závěr dne jsme si některé památky namalovali. Ti šikovnější předvedli vlastní tvorbu a zejména menší žáci využili omalovánek, které byly pro ně připravené. (J. V.)

Víčka pro Lukáška

                I v letošním školním roce se naše VII. třída zapojila do prospěšného projektu     ,, Víčka pro Lukáška .“ Ten nám od loňského roku trošku povyrostl, ale pomoc potřebuje stále. Pro někoho jsou víčka od PET lahví odpad a jinému přináší potřebnou pomoc a cestu k lepšímu životu. Opravdu, nic to nestojí. (I. M.)

Fotografování tříd

                 Ke konci školního roku se koná společné fotografování tříd žáků naší školy. Ve čtvrtek dopoledne dne 18. června 2015 se uskutečnilo fotografování fotografkou paní Helenou Frilichovou z Uničova. Žáci se fotili po třídách společně se svými třídními učitelkami. Někteří využili možnosti a vyfotili se ve skupinkách se svými spolužáky, s pedagogy nebo samostatně. Tradičně se fotil i pedagogický sbor. Třídní fotografie s textem školního roku všem připomenou prožitá školní léta. Škoda, že i letos nejsou na fotografiích tříd vyfoceni všichni žáci. Společné fotografie třídních kolektivů se archivují a jsou obrazovou přílohou školní kroniky. (S. J.)

Výlet do Zoo

                 Máme tady opět konec školního roku, jehož vyvrcholením je školní výlet, na který se vždy moc těšíme. Letos jsme se vypravili do zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce. Objednaným autobusem jsme vyjeli v 8.00 hodin a na místo jsme přijeli mezi prvními návštěvníky. Mnozí z nás byli v ZOO poprvé a tak s nadšením pozorovali nejrůznější zvířata, ale především jejich mláďata. Zůstal nám i čas na prohlídku známé barokní poutní baziliky a rovněž na nezbytný nákup suvenýrů a pohledů pro nás i naše nejbližší. Dobrou náladu nám podpořilo počasí, které nás zatím nezklamalo a tak jsme se spokojeni vraceli domů. (J. V.)