Home » Akce školy 2022/2023

Category Archives: Akce školy 2022/2023

Archiv

KOSMICKÝ ZÁŽITKOVÝ STAN

15. 5. 2024 k nám do školy přijel kosmicky stan. Už jen postavit a nafouknout stan byl pro děti zážitek. Provozovatel a současně lektor žáky seznámil s kosmickým programem. Žáci byli rozděleni do tří skupin, podle úrovně vědomostí. Zážitkovým promítáním na kopuli stanu se postupně dozvídali spoustu informací o planetách Sluneční soustavy, Slunci, Měsíci, kosmických lodích. Všichni leželi na vypolstrované podlaze stanu a v kopuli pozorovali Sluneční soustavu. Poté následoval vesmírný kvíz, ve kterém si děti zopakovaly, co nového se při cestě za poznáním naučily. V druhé části programu si na zahradě školy vyzkoušeli znázornit oběžnou dráhu Země kolem Slunce, se svým věrným souputníkem Měsícem. Program se žákům líbil a o zážitcích z něj, si vyprávěli ještě následující dny. /HF/

Beseda s policií ČR

V úterý 14. 5. nás navštívily paní policistky, které k nám přijely z Olomouce a připravily si besedu pro žáky ZŠS.

Nejprve se dětem představily a společně jsme si popsali jejich uniformu. Někteří si dokonce vyzkoušeli reflexní vestu a policejní čepici. Poté nám ukázaly na obrázcích, jak vypadají další dopravní prostředky, které využívají.

Největší radost propukla v momentě, když se žáci mohli podívat do policejního auta a nasednout do něj. Paní policistka pustila také houkačky.

Na závěr děti dostaly brožurky s telefonními čísly na policii, hasiče a záchrannou službu, reflexní náramky a záložku do knihy, což je velmi potěšilo. /KH+LN+HF+TP+IS/

Květná zahrada

9.května 2024 se třídy I.A, III.A a třídy ZŠ speciální zúčastnily výletu do Květné zahrady v Kroměříži.

 Zaměstnanci zahrady si zde pro nás připravili devadesátiminutový vzdělávací program zaměřený na přírodu, například na pěstování a poznávání bylinek. Žáci se dozvěděli i řadu zajímavostí z historie Květné zahrady, například, že zahradu nechal vybudovat v druhé polovině 17. století olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu – Castelkorna.

Květná zahrada byla spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem v roce 1998 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a my jsme opravdu rádi, že jsme si ji alespoň částečně mohli užít. 

Po zajímavém programu, který byl spojený i s pohybem a hrou na hudební nástroje, si děti užily dvě známá zahradní bludiště a někteří stihli i prohlídku kroměřížského náměstí.

Mladší děti se již moc těší až jim  paní učitelky naplánují další výlet do Kroměříže. Tentokrát by to mohlo být do druhé části zahrady s volně žijícími zvířátky. Ti starší by si zase rádi prošli arcibiskupský zámek, který patří mezi nejvýznamnější kulturní památky na Moravě. /HV/

Moje maminka

„Když se něco nepovede, i když zlobím malinko, máš mě ráda a já Tebe, moje zlatá maminko“. Touto básničkou začíná přáníčko, které jsme připravili pro naše maminky ke Dni matek. A co všechno jsme vyrobili pro naše maminky ve školní družině? Krásné srdce na zavěšení z kartonu, které jsme polepili čokoládovými sladkostmi a barevnými kytičkami. Pohráli jsme si také s dřevěnými špachtlemi, ze kterých jsme slepili plot, za kterým se díky barevnému papíru objevil trávník plný květin, broučků a motýlů. A co se nám opravdu povedlo? Keramická panenka, do které jsme zasadili květinu a bude nám zdobit okno kuchyně po celé léto. Básní jsme začali a básní, která se nám moc líbí, končíme. „Maminka je moje kráska, maminka je klid a láska, Když se na mě usměje, hned na světě krásně je. Je to poklad, který mám, nejcennější, jaký znám.“                                                                                                                 /AA/

Naše Země v našich rukách

Během dubna jsme se s žáky věnovali planetě Zemi, jedním z důvodů byl mimo jiné i mezinárodní den Země, který připadá na 22.4. Jde o mezinárodní den zabývající se životním prostředím. Již v prvním týdnu jsme společnými silami uklidili městský park. Žáci si díky společnému úklidu uvědomili, že odpadky patří do odpadkových košů, a ne na zem a do trávy. V hodinách českého jazyka se často věnujeme aktivitám rozvíjející čtenářskou gramotnost a strategie, žáci přečetli několik textů s ekologickými tématy a po jejich přečtení s nimi pracovali. Rozhodovali se, zda jsou tvrzení pravdivá či nikoliv. Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu na téma ochrana přírody. V rámci využití mezipředmětových vztahů žáci na školní zahradě splnili několik úkolů a zodpověděli otázky v běhací křížovce, využili znalostí v oblasti recyklace a ekologie. Všichni žáci si venkovní aktivitu moc užili, dobré náladě přispělo i hezké počasí, které všem vykouzlilo úsměv na tváři. V závěru tohoto bloku jsme společně vyrobili papírovou planetu Zemi, povídali jsme si o tom, co můžeme udělat pro planetu my jako jednotlivci a co by bylo potřebné změnit globálně. Všichni si z projektové výuky odnesli spoustu informací a všechny to moc bavilo. /VB/