Home » AKTUALITY

AKTUALITY

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravíme na konci prázdnin.

Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00. Sejdeme se na dvoře školy hlavní budovy. Během slavnostního zahájení budou žáci seznámeni se svými spolužáky a pedagogickými pracovníky. Slavnostního zahájení se účastní také zákonní zástupci žáků.

Po zahájení budou předány rodičům žáků přihlášky na obědy, do školní družiny a jiné potřebné dokumenty. Poté mohou jít žáci opět domů.

Tento den není zajišťován oběd a v provozu nebude ani školní družina.

V pátek 2. 9. budou mít žáci 4 vyučovací hodiny, tzn. do 11:35. Pokud již mají žáci nahlášen oběd, bude jim po skončení dopolední výuky vydán. Školní družina i ranní již bude v činnosti. 

Od pondělí 5. 9. bude výuka již probíhat dle pokynů třídních učitelů.