Home » 2016 » Duben

Monthly Archives: Duben 2016

Archiv

Bezpečnost v silničním provozu

V měsíci dubnu jsme se ve školní družině mimo jiné věnovali také aktivitám, které byly motivovány bezpečností v silničním provozu. Šlo hlavně o uvědomění si, jak je důležité znát dopravní značky a předpisy a umět se správně pohybovat v silničním provozu. Pomocí interaktivní tabule si žáky prohlédli různé dopravní situace a připomněli vybavení kola. Ve výtvarné činnosti kreslili dopravní značky a v pracovní činnosti pomocí dřevěných dopravních značek a autíček vytvořili na koberci s dopravní tematikou „silniční provoz“. Na vycházkách poznávali dopravní značky a pozorovali dopravní ruch. Všechny tyto aktivity přispěly k bezpečné cestě do školy a ze školy domů. (L. B.)

Fotografie-0397      Fotografie-0401       Fotografie-0407      Fotografie-0409      Fotografie-0421

Hledání pokladu

Dne 22. 4. 2016 se uskutečnila ve školní družině akce s názvem „Hledání pokladu“. Po vyučování se žáci odebrali před školní budovu, kde se dozvěděli potřebné informace k dané akci. Úkolem bylo pohybovat se po vyznačené trase a najít osm obálek. V každé obálce byly uvedeny úkoly z oblasti přírodovědy, tělovýchovy a obecného přehledu, které bylo potřeba splnit. Posledním úkolem bylo najít poklad. Po urputném hledání žáci nakonec poklad objevili. Čekalo na ně sladké překvapení. Žáci si odpoledne užili a odcházeli domů spokojeni. (L. B.)

Fotografie-0430      Fotografie-0431      Fotografie-0432      Fotografie-0434

Běh Litovelským Pomoravím

Ve středu 20. dubna se v lužních lesích v okolí města Litovle uskutečnilo regionální kolo „Běhu Litovelským Pomoravím“. Pozvání na letošní 11. ročník orientačního závodu, který každoročně pořádá ZŠ, DD a ŠJ Litovel, přijaly 4 partnerské školy z Uničova, Olomouce, Prostějova a Zábřehu, 2 základní školy z Litovle a 1 základní škola z Mohelnice. Zhruba sedmdesátka žáků 2. stupně základních škol byla rozdělena do 12 dívčích a 11 chlapeckých družstev. Hlídky na trati dlouhé 4 km plnily různé disciplíny. V kategorii starších dívek vyhrálo družstvo ZŠ Vítězná, Litovel, následovala družstva ZŠ Jungmannova, Litovel a ZŠ Vodní, Mohelnice. Dívky z Uničova obsadily 5. místo. V kategorii starších žáků obsadili 1. místo L. Fečo a R. Schneider z Uničova, na 2 a 3. místě se umístili chlapci ze ZŠ Vodní, Mohelnice a ZŠ Vítězná, Litovel. Za celkové vítězství škol si putovní pohár závodu odnesli žáci ze ZŠ Vítězná, Litovel, družstvo z Uničova skončilo na 2. místě. (L. H.)

200420164286      200420164292      200420164294

Dopravní soutěž

V úterý dne 19. dubna 2016 se na uničovském Dětském dopravním hřišti konala dopravní soutěž Základní školy Uničov, Šternberská 35. Školního kola se zúčastnili žáci 4. až 9. ročníku (od deseti do šestnácti let), v kategorii mladších žáků a starších žáků.

Žáci prokazovali své teoretické a praktické znalosti v sedmi disciplínách (vybavení kola, dopravní předpisy, dopravní značky, křižovatky, jízda zručnosti, jízda podle předpisů a pravidel, první pomoc). Soutěžící, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů a umístili se na prvních třech místech v kategorii mladších a starších žáků obdrželi diplomy a věcné ceny. (S. J.)

1. kategorie – MLADŠÍ ŽÁCI

1. místo KRÁLÍK Miroslav

2. místo PETR Matěj

3. místo MAKO Marek

 

2. kategorie – STARŠÍ ŽÁCI

1. místo GONO Igor

2. místo KRŠŇÁKOVÁ Karolína

3. místo FILIP Slavomír

 

Dopravní soutěž      Dopravní soutěž 1     Dopravní soutěž 3      Dopravní soutěž 4

Nejvtipnější ovoce či zelenina

Již čtvrtým rokem je naše škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, který je financován z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je přispět k zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti dětské obezitě. Žáci prvního stupně dostávají zdarma dvakrát měsíčně balíčky s čerstvým ovocem a zeleninou. Součástí projektu jsou pracovní listy, určené žákům prvního i druhého stupně. Žáci V. třídy se zúčastnili soutěže  „Nejvtipnější ovoce či zelenina“, kterou v měsíci listopad vyhlásila firma MK Fruit s.r.o., dodavatel balíčků. V únoru byla soutěž ukončena a v dubnu porota, složená ze zaměstnanců firmy, vyhodnotila všechny doručené výtvarné práce. Letos jsme mezi oceněnými školami nebyli. (S. J.)

IMG_20160407_132043      20160224_082619

 

Obrázek nakreslila Sabina Čuriová