ZIMNÍ SPORTY A OLYMPIÁDA

Další zimní téma, o kterém jsme si ve školní družině vyprávěli, je svět zimních sportů. Děti se seznámily s různými druhy sportů pomocí obrázků, videí i vlastních aktivit.  

Nejdříve jsme využili metodické listy, kde jsme přiřazovali k jednotlivým sportům sportovní náčiní a sportovcům vhodné oblečení.

V rámci výtvarné části pak děti vytvořily „sáně“ z netradičního materiálu – papírové slámky.

Pro vytvoření představy o zimní olympiádě posloužilo video s ukázkami zimních sportů, kde chlapce zaujalo rychlobruslení a děvčata zase krasobruslení.

Seznámili jsme se také se symbolikou olympijských kruhů a zkusili si podle barev určit jednotlivé světadíly.

Závěr patřil oblíbené „pantomimě“, pomocí níž jsme se pokusili pohybově ztvárnit některé sporty.

Jen nás trošku mrzí, že zatím nenapadl sníh a nemůžeme si některé zimní sporty vyzkoušet „naživo“. /KD+SK/

Tučňáci z papírových ruliček

Tučňáci jsou skvělý tým,

kamarádství je jim vším.

Tíhnou k sobě, kdepak spory!

Neklovou se, vždyť to bolí.

Ve školní družině jsme se rozhodli si vyrobit roztomilá zvířátka z ruliček toaletního papíru.

Nejprve nám paní asistentka nachystala šablony, podle kterých jsme zvířátko vystřihli. Stříhání nás velmi baví a zároveň rozvíjí jemnou motoriku. Následně jsme ruličku oblepili barevným papírem a začali na ni lepit zbývající části těla tučňáka. Nezapomněli jsme ani na nejmenší detaily, a tak tučňáci vypadají jako skuteční.

Výtvarné činnosti děti zaujaly, něco nového se naučily, a již se těší na další společné vyrábění. /SK+MF+VŠ/

Ptáčci v zimě

Napadl sníh a přišla zima,           

na nás každý zapomíná.

Je nám smutno, máme hlad,

kdo nám přijde něco dát­­?!

Nebojte se ptáčci milí,

nebojte se sněhu, zimy.

Do krmítek každý den,

zrníčka vám nasypem.

A to my zase na ptáčky v zimě nezapomínáme.

Připravili jsme hostinu pro naše kamarády. Na práci jsme využili papírovou ruličku od toaletního papíru, kterou děti provlékly provázkem a naplnily směsí zrní smíchanou se sádlem. Takto připravený pokrm jsme zavěsili na sovičky, které byly námi zhotovené již dříve z keramické hlíny. Nezapomněli jsme na jablíčka, která vydlabala paní vychovatelka, my je naplnili zbylou směsí zrní a navlékli na provázek. Za krásného zimního počasí, kdy z nebe padaly sněhové vločky, jsme společně v areálu „zámečku“ připravili příjemné pohoštění pro ptáčky.                /AA/

Hurá, vysvědčení!!

Den, kdy se rozdává vysvědčení, znamená pro žáky mnoho. Zjistí své přednosti i nedostatky.

V tento den jsme se spojili s třídou IV. B a čekání na vysvědčení jsme si zpestřili zábavnou činností. První polovina školní docházky je úspěšně za námi, a tak jsme se rozhodli, že si žáci vyzkouší, jak by svou půlroční píli ohodnotili.

Vytiskli jsme archy se smajlíky, které posloužily jako „známky“. Na papír si žáci napsali velkým písmem VYSVĚDČENÍ a své jméno. Následovaly zkratky absolvovaných předmětů. Každý si k danému předmětu vystřihl, vymaloval a nalepil pro něj vhodného smajlíka. Zároveň jsme se dozvěděli, zda ho předmět bavil a jestli se mu v předmětu dařilo či nedařilo.

Žákům se sebehodnocení za první pololetí moc líbilo a sotva práci dodělali, byla poslední hodina a vysvědčení! /ZV/

Využití stavebnic ve výuce

V hodinách matematiky jsme se s žáky II.B zaměřili na poznávání geometrických tvarů, barev a třídění předmětů podle daných kritérií. K tomu nám velmi pomohla magnetická stavebnice, která žáky zaujala a vytvořila tak příznivé klima k učení se novým věcem.

Žáci si hráli a zároveň se tak učili. Dokázali využít svou kreativitu k vytvoření různých předmětů. Ty pak pojmenovávali, přetvářeli a domlouvali se mezi sebou, co budou stavět.

V rámci hodiny matematiky jsme tak rozvíjeli komunikativní a sociální kompetence, které jsou u žáků s autismem často oslabeny.

Díky dobré vybavenosti školy kvalitními pomůckami můžeme vzdělávat efektivně i žáky, pro které je zatím práce s učebnicemi a pracovními listy příliš náročná. /PP/