Home » 2015 » Prosinec

Monthly Archives: Prosinec 2015

Archiv

Vánoční besídka VI. třídy

Dne 22. 12. 2015 proběhla také v VI. třídě vánoční besídka, na kterou se žáci připravovali celý prosinec. Pozvali totiž své spolužáky, aby se přišli podívat na krátkou vánoční scénku, kterou secvičili. Pomocí kostýmů a vánočních koled jsme se přenesli do Betléma a podívali jsme se, co se odehrálo při narození Krista. A protože nám onemocněli dva králové, obsadili jsme do jejich rolí naše vzorné publikum. Zahráli jsme si vánoční hru a mlsali jsme cukroví, které jsme si poslední týden před vánoční besídkou napekli. A bylo moc pěkné, že jsme byli spolu. (P. P.)

Vánoce_2015 002       Vánoce_2015 013      Vánoce_2015 027

Mezi našimi nejmladšími

V úterý 22. prosince dopoledne, poslední školní den v roce 2015, probíhaly ve většině našich tříd vánoční besídky. Žáci si se svými učiteli zazpívali známé koledy, hledali hvězdičky v rozkrojených jablíčkách, pouštěli skořápky ořechů s rozsvícenými svíčkami a vzpomínali na tradice a zvyky, které udržují ve svých rodinách. Po vzájemném předání dárků, se žáci IX. třídy nemohli dočkat okamžiku, kdy navštíví své nejmladší spolužáky, na druhé budově školy. Malí spolužáci si pro ně secvičili „živý betlém“, doprovázený hrou a zpěvem. (L. H.)

221220153977      221220153978      221220153980      221220153985

 

Vánoční besídka V. třídy

Dne 22. prosince 2015 se uskutečnila vánoční besídka žáků V. třídy. Téměř celá třída se sešla u ozdobeného vánočního stromečku. Pod stromečkem ležely dárečky a na lavicích bylo připravené pohoštění. Žáci si společně s žáky IX. třídy zazpívali koledy a vánoční písně, zhlédli divadelní scénku žáků VI. třídy o narození Ježíška, a pak již následovalo tolik očekávané rozdávání dárečků. Po rozbalení vánočních dárečků si žáci povídali o Vánocích a vánočních zvycích, navzájem si vyprávěli, o co si napsali Ježíškovi. Na závěr vánoční besídky si navzájem popřáli krásné svátky a příjemné vánoční prázdniny. (S. J.)

20151222_102240      20151222_102618

Návštěva výstavy „Vůně jehličí a perníku“

Dne 21. prosince 2015 se žáci V. třídy vydali do Městského informačního centra v Uničově, kde navštívili výstavu vánočních stromečků nazdobených vánočními ozdobami, které vyrobily děti uničovských mateřských a základních škol. Žáky zaujal ručně vyřezávaný betlém řezbáře Lubomíra Ledra z Libiny, i vystavené perníky, které doma vyrobily pekařky a cukrářky z Uničova a okolí. Na výstavě žáci viděli vánoční stromeček s ozdobami a perníčky zhotovené staršími žákyněmi naší školy.  (S. J.)

20151221_105804      20151221_110121      20151221_110641

Posezení u vánočního stromečku

Dne 18. 12. 2015 jsme si s žáky školní družiny sedli k vánočnímu stromečku. Společně jsme si povídali o vánočních svátcích, jak je žáci prožívají a jaké zvyky a tradice v rodinách dodržují. Žáci také vyprávěli, na co se nejvíce těší a co si přejí pod stromeček. Za poslechu vánočních písní a koled si každý žák vytáhl z kouzelné tašky malé překvapení. Na mls byli obdarováni perníčkem a čokoládovou figurkou. Čas utekl jako voda, rozdali jsme si vyrobená přáníčka a rozloučili se s přáním hlavně zdraví, štěstí a mnoho školních úspěchů v novém roce. (L. B.)

Fotografie-0381      Fotografie-0390      Fotografie-0393      Fotografie-0397      Fotografie-0399