Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Vánoční besídka V. třídy

Archiv

Vánoční besídka V. třídy

Dne 22. prosince 2015 se uskutečnila vánoční besídka žáků V. třídy. Téměř celá třída se sešla u ozdobeného vánočního stromečku. Pod stromečkem ležely dárečky a na lavicích bylo připravené pohoštění. Žáci si společně s žáky IX. třídy zazpívali koledy a vánoční písně, zhlédli divadelní scénku žáků VI. třídy o narození Ježíška, a pak již následovalo tolik očekávané rozdávání dárečků. Po rozbalení vánočních dárečků si žáci povídali o Vánocích a vánočních zvycích, navzájem si vyprávěli, o co si napsali Ježíškovi. Na závěr vánoční besídky si navzájem popřáli krásné svátky a příjemné vánoční prázdniny. (S. J.)

20151222_102240      20151222_102618