Home » 2021 » Leden

Monthly Archives: Leden 2021

Archiv

Vysvědčení za 1. pololetí

Nastal den „D”. Během poslední vyučovací hodiny se hodnotil prospěch a chování za 1. pololetí. Žákům I. třídy byl rozdán výpis vysvědčení. Všichni se na tuto chvíli těšili, vždyť někteří obdrželi svá první vysvědčení. Dvě žákyně prospěly s vyznamenáním a jeden žák dostal pochvalu za vzornou školní docházku. Žáci měli možnost ohodnotit svůj prospěch i chování, pomocí smajlíků, v „Malovaném vysvědčení”. /SJ/

Poznáváme zimní přírodu

Žáci I. třídy se vypravili na vycházku do zasněžené přírody. Cílem bylo pozorovat stromy, keře, volně žijící živočichy a jejich stopy ve sněhu. Cestou parkem si vyprávěli, jak mohou pomoci volně žijícím zvířátkům přečkat zimu, a také si užili sníh. /SJ/

Led(n)ová procházka do přírody

Konečně napadl sníh. S dětmi jsme vyrazili na mrazivou procházku podél řeky Oskavy. Povídali jsme si o zvířátkách v zimě, také o ptácích a jejich potravě. Z původního plánu stavět sněhuláka sešlo, ale to dětem vůbec nevadilo. Hrály si a koulovaly se ve sněhu. Po návratu do školy si děti promrzlé ruce zahřály hrnkem teplého čaje. /PM/

Pečení bábovky

V rámci pracovních činností jsme s dětmi pekli bábovku. Všechny ingredience jsme si nachystali ve cvičné kuchyni a postupně se všichni žáci zapojili do přípravy bábovky. Po vložení bábovky do trouby děvčata netrpělivě čekala, zda nám bábovka v troubě povyskočí. Vše se podařilo tak, jak mělo a mramorová bábovka provoněla nejen kuchyni, ale vůně z čerstvě upečené bábovky se linula po celé škole. Žáci si na bábovce velmi pochutnali a nyní už přemýšlí, co upečeme příště.  /TZL/

Hygiena

Pátek 22. 1. byl pro naši IV. třídu dnem hygieny. Znovu jsme si připomněli, jak pečovat o tělo a o své zdraví a také, že mytí rukou je v dnešní době mnohem podstatnější než kdy jindy. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na vlasy, zoubky a obličej. Děti poznávaly jednotlivé hygienické pomůcky a vyrobily si vlastní ruku. Den hygieny se nám velice vydařil. /PP/