Home » Dokumenty

Dokumenty

ŠVP ZŠ od 1. 1. 2020

ŠVP ZŠS od 1. 1. 2020

ŠVP-školní-družiny

Vnitřní řád školní družiny 66-2018, ruší 53-2016

115 Školní řád 115-2020, ruší 70-2018

Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu 115-2020

Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu 115-2020

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu 115-2020

Řád školní jídelny 67-2018, ruší 48-2016

Školní vzdělávací program „Klíč ke vzdělání“ a školní vzdělávací program „Rádi spolu“  jsou po dohodě k nahlédnutí ve sborovně školy.

Preventivní program školy – školní rok 2020-2021