Home » Articles posted by Pavla Pěnčíková

Author Archives: Pavla Pěnčíková

Dokreslování fotky vlastního obličeje

Jako každý týden, tak i tento, jsme měli hodiny výtvarné výchovy. Vyfotily jsme žáky 7. a 8. třídy, a fotky jsme vytiskli. Žáci si fotku svého obličeje v polovině rozstřihli.  Jednu polovinu fotky si nalepili na tvrdý papír a tužkou začali dokreslovat druhou polovinu obličeje. Nejprve z tohoto úkolu byli žáci rozpačití, ale nakonec jim malování šlo krásně od ruky a vlastní portréty se jim moc povedly. /PB/

Paní zima čaruje v 2.B

Během lednových dní jsme si s dětmi povídali o počasí a přírodě v zimě, naučili jsme se novou básničku, při procházce jsme nasypali zrní ptáčkům do krmítka a ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme poctivě tvořili.

Dnes dokonce naši třídu navštívil lední medvěd Snížek, který dětem ukázal, jak se správně oblékat. Následně jsme počítali a procvičovali prostorovou orientaci pomocí sněhových koulí. Během dne si děti ještě stihly zahrát na sněhové malíře, postavit zasněžené město, udělat pokusy s ledem a procvičit si své znalosti na interaktivní tabuli. Všechny činnosti si děti moc užily, což je z fotografií patrné. /LN/

Zimní tvoření

Led(n)ové zimní počasí, které venku stále panuje, jsme si při pondělku s dětmi z 5.A připomněli výrobou zdobených krasobruslařských bruslí. Děti si nejdříve brusli obkreslily na tvrdý papír a následně vystřihly. K vybarvení využily modrý inkoust a při zdobení se vyřádily se zmizíkem. Ten na brusli vypadal, jako by ji maloval sám mráz, který nám v tyto mrazivé dny ukazuje své umění na oknech. Nakonec děti svým bruslím navlékly tkaničky, a ostří nabrousily stříbrným celofánem. Práce se jim moc povedla. /KW/

Domeček pro ptáčky

Už je zima, už je mráz,

kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám já se pod hrudu

a tam zimu přebudu.

V družině jsme si tento týden vyrobili domeček – budku pro ptáčky, povídali jsme si s dětmi o tom, kam všude se může ptáček v zimě schovat před mrazem a zimou, čím se ptáčci v zimě krmí a co do krmítka nepatří. Dětem se domečky povedly a měly z nich velkou radost. /IK/

Zimní sporty

K lednu neodmyslitelně patří mráz, led a sníh, který přece všechny děti mají rády. Protože se sněhem přichází bobování, sáňkování, lyžování….. prostě zimní sporty.

Letos  na sníh pořád čekáme a tak děti ve družině nejdříve shlédly pořad o zimních sportech či dětské zimní olympiádě. Pak jsme si připravili tvrdý papír, nůžky, temperové barvy, sůl, staniol, provázek a  tvořili jsme z různých netradičních materiálů zajímavé obrázky.

Poznáte na fotografiích, které zimní sporty mají děti nejraději? /KD/