Home » Nezařazené

Category Archives: Nezařazené

Zábavné dopoledne s 3D perem

V pátek 17.3. naši školu navštívila paní zástupkyně ze základní školy U stadionu, aby nám předvedla 3D pera.                                                                                                                                                          Paní zástupkyně nám nejprve 3D pera představila. Vysvětlila nám, k čemu slouží a jak se s nimi pracuje. Především nás upozornila na bezpečnost, protože bychom se 3D perem a jeho náplní mohli popálit, když bychom byli nepozorní. Po tomto malém školení, měl každý žák k dispozici zapůjčené pero, se kterým si mohl podle fantazie vyrobit svoje vlastní výrobky.                                                                                               Žákům se práce s 3D perem moc líbila a velmi je to bavilo. Jeden žák si troufl na stavbu 3D domečku, který se mu velmi povedl. /PB/

Výroba přání k MDŽ

Dne 8. března se tradičně slaví MDŽ neboli Mezinárodní den žen. Tento svátek připomíná boj žen za rovnoprávnost a za volební právo.

S žáky IV.B jsme si pustili krátké video pojednávající o MDŽ. Následně jsme si řekli, které ženy v našem životě považujeme za důležité a shodli jsme se, že jednou z nich je určitě maminka.

Poté jsme se pustili do výroby přáníčka a kytičky. S výsledkem jsme velmi spokojeni a pevně věříme, že uděláme maminkám radost! /KH/

Využití stavebnic ve výuce

V hodinách matematiky jsme se s žáky II.B zaměřili na poznávání geometrických tvarů, barev a třídění předmětů podle daných kritérií. K tomu nám velmi pomohla magnetická stavebnice, která žáky zaujala a vytvořila tak příznivé klima k učení se novým věcem.

Žáci si hráli a zároveň se tak učili. Dokázali využít svou kreativitu k vytvoření různých předmětů. Ty pak pojmenovávali, přetvářeli a domlouvali se mezi sebou, co budou stavět.

V rámci hodiny matematiky jsme tak rozvíjeli komunikativní a sociální kompetence, které jsou u žáků s autismem často oslabeny.

Díky dobré vybavenosti školy kvalitními pomůckami můžeme vzdělávat efektivně i žáky, pro které je zatím práce s učebnicemi a pracovními listy příliš náročná. /PP/

Zasněžené město 

Sněhová nadílka na sebe nechává čekat. Ale žáci IV.A se již nemůžou sněhové peřiny dočkat, a proto jsme si v hodině výtvarné výchovy vyrobili zasněžená města. K výrobě jsme recyklovali staré noviny, ze kterých si žáci vystříhali různé obdélníky, které pak nalepili na tmavý podklad. Černým fixem domalovali okna a dveře. Z bílého papíru vystříhali zasněžené střechy a pomocí raznic jsme dolepili sněhové vločky a hvězdičky. Žáci si výrobu moc užili a sněhová městečka jim zdobí nástěnku ve třídě. /VB/

SVÁTEK MÁ…..MARTIN

Na svatého Martina drž se synku, komína!

Od svatého Martina zahřeje jen peřina.

Přijíždí Martin na bílém koni.

Podle kalendáře – 11. listopadu má svátek Martin. S dětmi ve školní družině jsme si o tomto datumu povídali. V tento den má svátek jejich kamarád, ale také se děti dozvěděly, že oslava svátku svatého Martina má dlouholetou tradici a slaví se od 7. století. Je spojený s hody, svatomartinskou husou i vínem.

Paní asistentka dětem přečetla krátký příběh o svatém Martinovi. Děti se snažily zapojit do rozhovoru na toto téma, řekli jsme si i některé pranostiky a zvyky.

Pak si děti připravily obrázek o svatém Martinovi, nůžky, lepidlo a modrý barevný papír. Obrázek jsme rozstříhali a dvojice nalepili na modrý papír.

Dětem se obrázek moc povedl a ještě se dozvěděly něco nového. /KD+JP+SK/