Home » Nezařazené

Category Archives: Nezařazené

Archiv

Zahradničení zahájeno….

Během krásného slunného dne se 1.A dala do zahradničení na školním pozemku.

Zkontrolovali jsme všechny záhonky a do jednoho z nich jsme zasadili náš oblíbený hrášek. Do sázení jsme se opřeli s velkou radostí.

Připravili jsme si motyčkou pěkné řádky, do kterých jsme umístili jednotlivá zrna hrachu. Řádky jsme pečlivě zasypali hlínou a řádně zalili. Teď už jen budeme čekat, až nám hrášek vyroste a my se budeme radovat z velkých lusků, na kterých si pochutnáme i s ostatními spolužáky. /ES/

Jak přežít ve světe financí

V měsíci únoru se žáci 2. stupně zúčastnili projektového dopoledne na téma Jak přežít ve světě financí. Finanční gramotnost má důležité postavení ve vzdělávacích obsazích základních škol. Žáci jsou v rámci hodin matematiky a výchovy k občanství seznámeni se základy problematiky financí. Získané poznatky z teoretické výuky měli možnost prolnout s praxí v rámci dopoledne, kdy naši školu navštívil lektor a současně autor projektu Kurz přežití ve světě financí. Celé dopoledne se neslo v duchu příjemné atmosféry. Žáci se dozvěděli o aktivních a pasivních příjmech a o výdajích. Každý si uvědomil, že je nesmírně důležité mít přehled o svých výdajích především jako prevence před dluhovou pastí. Žáci pracovali ve skupinkách, ve kterých si vymysleli jméno a profil jejich osoby, té pak stanovili jídelníček a v rámci něj rozpočet určený na jídlo. Díky tomu měli možnost uvědomit si, že nakupovat a připravovat jídlo doma je mnohem levnější způsob stravování než v restauracích či fastfoodech. V rámci osobního rozpočtu neopomněli žáci ani na náklady spojené s bydlením a dopravními prostředky. O výdajích přemýšleli i do budoucna, uvědomili si, že mít bydlení v nájmu může být ve stáří obtížné financovat. Prostřednictvím svých rozpočtů stanovovali pravidelné investice a tvořili finanční rezervy.

Na závěr dopoledne si své hospodaření vzájemně odprezentovali. Všichni hospodařili tak, aby v závěru roku měli spíše finanční přebytky než dluhy. Projektové dopoledne se všem žákům moc líbilo./VB/ 

Masopust ve III. A

Tématu Masopust jsme se tento rok věnovali v projektovém dni. Připomněli jsme si význam této tradice, důvod masopustních průvodů i význam jednotlivých masek. Přečetli jsme si pak některé další zajímavosti. Například, že o masopustních rejích v Čechách a na Moravě jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století a také, že výpočet přesného data svátku je každoročně poměrně složitý. Zapamatovali jsme si tedy alespoň začátek třídenního svátku – přesně 3 dny před popeleční středou.

Ve výtvarné výchově jsme si zhotovili malého barevného šaška z papíru a také masku na obličej. Většina z nás vyráběla masku spidermana. Ten jistě do naší historie nepatří. Přesto nám ho paní učitelka dovolila. Masopustní masky byly totiž vždy zcela originální a žádná pravidla se při jejich výrobě nedodržovala. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

V hudební výchově jsme se učili tančit polku, protože ta bývá nejčastějším tancem v tradičních průvodech. Zároveň jsme tím procvičili svůj hudební smysl pro takt a rytmus. Za odměnu jsme si pak pustili i kousek filmu o maškarním lyžování v Krkonoších. /H.V./

Zamilovaní i v 8.A

I v naší třídě jsme si 14. 2. připomenuli a oslavili zamilovaný čas, který je označen jako Svatý Valentýn. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice se symbolem červeného srdíčka. Mezi dětmi je také velice důležité, aby se navzájem respektovaly a měly mezi sebou dobrý vztah. Vyrobili jsme si, tak „dlaň plnou lásky“, kterou jsme si vzali domů a mohli někomu darovat a zahráli si společenskou, valentýnskou hru, ze které nakonec vyšla láskyplná tajenka. Žáci byli velice spokojení a těšili se až někoho obdarují svým výrobkem. /ES/

Tři králové

Vánoce začínají nástupem adventu a toto období je zakončeno příchodem Tří králů. Tento den připadá každoročně na 6. ledna, v ulicích se objevuje trojice králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří chodí požehnat každému domu. Na toto téma bylo zaměřeno i naše družinové tvoření. Děti k výrobě králů potřebovaly vystřižené komponenty z barevných papírů – hlavu, oči, vousy a korunu. Žáci postupně jednotlivé části slepili, a nakonec domalovali nos, ústa a na korunu počáteční písmeno jimi vybraného krále.

S příchodem Tří králů je neodmyslitelně spjata kometa. Podle legendy se těmto třem mudrcům zjevila na noční obloze a zvěstovala jim narození Ježíše Krista. Děti tedy pokračovaly ve tvoření a vyrobily vánoční hvězdy slepením barevných dřívek. Hvězdy dozdobily třpytkami a barevnými hologramy. Výrobky se dětem velmi povedly a zdobí naši družinovou třídu. /JB/