Home » Akce školy 2022/2023 » Využití stavebnic ve výuce

Archiv

Využití stavebnic ve výuce

V hodinách matematiky jsme se s žáky II.B zaměřili na poznávání geometrických tvarů, barev a třídění předmětů podle daných kritérií. K tomu nám velmi pomohla magnetická stavebnice, která žáky zaujala a vytvořila tak příznivé klima k učení se novým věcem.

Žáci si hráli a zároveň se tak učili. Dokázali využít svou kreativitu k vytvoření různých předmětů. Ty pak pojmenovávali, přetvářeli a domlouvali se mezi sebou, co budou stavět.

V rámci hodiny matematiky jsme tak rozvíjeli komunikativní a sociální kompetence, které jsou u žáků s autismem často oslabeny.

Díky dobré vybavenosti školy kvalitními pomůckami můžeme vzdělávat efektivně i žáky, pro které je zatím práce s učebnicemi a pracovními listy příliš náročná. /PP/