Home » Akce školy 2022/2023 » Ruční papírna Velké Losiny

Archiv

Ruční papírna Velké Losiny

Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek.

Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna, jež byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století.

Jedna z nejstarších dosud pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru ve Velkých Losinách se tedy stala výletním cílem i žáků naší školy.

Dopolední program měl dvě části. Nejprve komentovanou prohlídku s detailním pohledem na celý výrobní postup a návštěvou autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru.  Poté následoval workshop s ručním papírem, ve kterém si všichni mohli vlastnoručně vyrobit z papíroviny svůj papír, záložku do knihy a dopisní obálku s pečetí. /TZL/