Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Akce školy 2020/2021 » Přírodovědná vycházka v parku

Archiv

Přírodovědná vycházka v parku

Dne 29. Září 2020 se uskutečnila vycházka žáků VI. třídy do okolí školy – parku. Během vycházky pozorovali žáci měnící se podzimní přírodu. Načerpané dojmy poté použili v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. Vytvořili výkresy, papírové koláže a keramické výtvory s podzimní tématikou. /HR/