Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Akce školy 2020/2021 » Projektové vyučování ve fyzice – VII. třída

Archiv

Projektové vyučování ve fyzice – VII. třída

Učivo fyziky o síle jsme si dnes zpestřili výrobou siloměrů.

Žáci na úvod shlédli motivační video, společně jsme probrali pracovní postup a dali se do práce. Siloměry jsme vyrobili dva druhy, z umělohmotné slánky a papírový. Poté jsme zjišťovali hmotnost těles, měřili na siloměrech a porovnávali své výsledky. Na konci hodiny jsme společně vyplnili pracovní listy a žáci také vyhodnotili svou práci v hodině. Všichni ji označili jako zajímavou, hodina se jim líbila. (I.M.)