Home » Akce školy 2022/2023 » My tři králové …

Archiv

My tři králové …

Kašpar, Melichar a Baltazar – tři mudrcové, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. Svátek mají 6. ledna. To je den, kdy oficiálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček a probíhá Tříkrálová sbírka.

Žáci III.B si připomněli tradice a pranostiky po Novém roce, následně si poslechli příběh o Třech králích, zazpívali koledu a také si vyrobili moc pěkné obrázky na toto téma.

Na závěr si každý žák vyhotovil korunu a v převleku jsme se vydali zazpívat koledu našim spolužákům. Bylo to pro naše kamarády a paní učitelky nečekané překvapení, které všechny potěšilo. /ZV, KD, LN/