Home » Akce školy 2022/2023 » Tři králové

Archiv

Tři králové

Dne 6. ledna jsme si ve třídě IV.B připomněli svátek Tří králů, kterým končí vánoční období. Nejprve jsme si pustili úvodní reportáž o tomto svátku. Poté paní učitelka přečetla příběh, který je s Kašparem, Melicharem a Baltazarem spjat. Dozvěděli jsme se, že přinesli Ježíškovi tři dary, které jsme si ukázali také pro představivost na obrázku. Další zajímavost, kterou jsme si dnes z hodiny odnesli, byl význam písmen K + M + B, která často vidíme napsaná nad dveřmi. Často se to vykládá jako počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar, Baltazar, ale znamená to: Ať Kristus požehná tento dům (Christus Mansionem Benedicat).

Následovala omalovánka, při které jsme si pustili píseň, kterou jsme si rovněž zazpívali.

Završili jsme naši připomínku lidovým zvykem – věštěním budoucnosti! Lidé si dříve dali pod hrnečky různé předměty a podle toho, jaký předmět si člověk vybral, to se mu mělo v budoucnosti přihodit. Každý z nás zavřel oči a vytáhl si kartičku se symbolem. Někdo si vytáhl symbol štěstí, jiný zase symbol zdraví či přátelství.

Na závěr jsme si popřáli krásný nový rok a doufáme, že se nám naše „věštby“ vyplní. /KH/