Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Vycházka podzimní přírodou

Archiv

Vycházka podzimní přírodou

                Dne 15. 10. 2014 se uskutečnila vycházka do parku. Cestou jsme měli možnost pozorovat práci lidí, jak upravují své zahrady a připravují je k zimnímu spánku. V parku jsme se pohybovali po Naučné stezce Městského parku Uničov. Stezka je dlouhá asi 1 km a má 11 zastavení, která upozorňují na vybrané druhy místních rostlin, dřevin a živočichů. Část stezky je také věnovaná řece Oskavě, která parkem protéká. Park zářil všemi barvami, stromy byly krásně zbarvené a listí nám poletovalo nad hlavou. Cestou zpět jsme si listí, které se nám líbilo nasbírali a bude použito ve výtvarné činnosti. Vycházka se žákům líbila, nejvíce však dovádění pod stromy. (L. B.)