Home » Akce školy 2022/2023 » Umíme číst v mapách

Archiv

Umíme číst v mapách

Ve vyučovacích hodinách zeměpisu se s žáky 6. ročníku právě zabýváme mapami, jejich tvorbou, jednotlivými typy a dalšími pojmy souvisejícími s mapou. Jednou z oblastí, kterou by žáci měli ovládat, je práce s mapou a schopnost orientace v mapě a dle ní i v prostoru. Žáci si znalosti po teoretické stránce velmi dobře osvojili, a proto jsme se rozhodli, že si své poznatky vyzkouší také v praxi. Žáci dostali do rukou mapu centra města Uničov a jeho přilehlého okolí s vyznačenou trasou a cílem, kam by měli podle mapy dojít. Během trasy měli žáci také za úkol zjistit význam různých ikonek zakreslených v mapě a vytvořit tak legendu této mapy. Úkolu se žáci zhostili velmi dobře, práce je bavila a do cíle, kterým byl vánoční strom na náměstí, se jim podle mapy podařilo dostat. /IK/