Home » Akce školy 2022/2023 » TONDA OBAL, co s ním dál…

Archiv

TONDA OBAL, co s ním dál…

Březnový den recyklace jsme prožili formou projektové výuky, která obsahovala prvky aktivační, poznávací a herní. Společně s petkou Peťkou, Čendou časákem, Pepou Střepem a Kartonem Tomem jsme si připomněli, jak správně třídit odpad a navracet tak cenné suroviny zpět do výroby. Zkoumali jsme různé odpadové materiály a věci, které se z nich dají znovu vyrobit. Díky nesoutěživé povaze těchto aktivit se žáci mohli těšit z interakce s ostatními vrstevníky a prostřednictvím týmových her zakusit pocit společně dosaženého úspěchu. /MK/