Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Akce školy 2020/2021 » Tělesná výchova žáků I. třídy

Archiv

Tělesná výchova žáků I. třídy

V hodinách tělesné výchovy se žáci I. třídy vypravili na městské dětské hřiště. Většina ploch k trávení volného času se nachází ve městě. Městskými ulicemi jsme se dostali do vnitrobloku mezi ulice Dukelskou a Hrdinů.

Než žáci vstoupili na dětské hřiště, vysvětlili jsme si, co bychom při návštěvě dětského hřiště měli dodržovat, abychom se nezranili. Pro některé žáky to byla i zkouška odvahy a velká výzva. (S.J.)