Archiv

Sportem ku zdraví

Sportovní aktivity patří ve školní družině mezi jednu z nejoblíbenějších činností. Jedná se o pobyt na čerstvém vzduchu a různé pohybové a míčové hry na travnaté ploše u školní budovy. Mezi oblíbené hry patří kopaná, vybíjená, hod míčem na cíl, dribling a přeskoky přes švihadlo. Často také chodíme na vycházky do parku a navštěvujeme dětský areál U Oskavy, kde žáci opět dne 12. 4. 2016 na průlezkách, houpačkách, šplhadlech a skluzavkách rozvíjeli své pohybové schopnosti. (L. B.)

Fotografie-0359      Fotografie-0362      Fotografie-0373      Fotografie-0376      Fotografie-0378