Archiv

Školní výlet – Modrá

V úterý 6. června 2017 se uskutečnil školní výlet do obce Modrá, která se nachází v Jihomoravském kraji nedaleko obce Velehrad. Žáci navštívili expozici Živá voda a Archeoskanzen. V expozici Živá voda se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy a rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní. Žáci měli možnost poznat svět pod hladinou rybníka a pozorovat některé zástupce ryb v proskleném tunelu. V celém areálu se seznámili s příklady naší fauny a flóry typické pro oblast řeky Moravy.

V Archeoskanzenu se z vyprávění paní průvodkyně dozvěděli, jak žili naši předci v 9. století, v období Velké Moravy. Viděli, jak vypadala obydlí starých Slovanů, byli ve velkomoravské škole a vyzkoušeli si střelbu z luku i pečení placek. Zaujala je i domácí zvířata, která se zde volně pohybovala. Žáci během výletu poznali mnoho nového, provázelo je sluníčko, i dobrá nálada. (S.J.)

DSC09537 20170606_122521 DSC09546