Home » Akce školy 2021/2022 » První pomoc

Archiv

První pomoc

Měsíc leden jsme s žáky 1. A věnovali tématu zdraví, v rámci hodin prvouky se žáci naučili základní informace o lidském těle, o jeho stavbě a o orgánech, které jsou nezbytné pro správně fungování těla. Součástí tohoto širokého tématu je spojeno i zdravé stravování a správné návyky, jak pečovat o své tělo a o své zdraví.

Žáci díky několika pracovním listům pochopili zásady správné hygieny, to, jakým způsobem se musíme o své tělo starat. K lidskému tělu neodmyslitelně patří nemoci a úrazy. S dětmi jsme si nedříve povídali, co to vůbec nemoci jsou, zda byli nemocní, jak se chovat, když jsme nemocní, a především jak nemocem předcházet. Celý celek jsme uzavřeli tématem – úrazy. Každý z žáků přispěl svou zkušeností z vlastního života. Poté zhlédli několik videí, na kterých bylo demonstrováno, kde všude se můžou žáci setkat z nástrahami, které mohou k úrazům vést.

Ke správnému ukotvení učiva je nezbytné propojit teoretické znalosti s praktickou zkušeností. S tímto úkolem se žáci 1. A bravurně vypořádali. Tématem dnešní blokové výuky byla první pomoc. Nejprve si žáci měli možnost prohlédnout autolékárničku, vysvětlili jsme si, k čemu jednotlivé věci slouží a jak bychom je použili při poskytování první pomoci. Následně měli žáci možnost vyzkoušet si sami ošetřit ránu. Všichni se vystřídali v roli raněného a ošetřujícího. K dispozici jsme měli i fonendoskop, který žáci znají z preventivních kontrol u svých lékařů. Všichni si vyzkoušeli, k čemu ho lékaři využívají a všem se to moc líbilo. Na závěr si žáci zopakovali důležitá telefonní čísla, na která by volali, byli by svědky nějaké nehody. O nezbytné znalosti důležitých čísel není pochyb, avšak je nutné, abychom v takové situaci jednali s chladnou hlavou a věděli, co máme při volání pomoci říkat. Proto jsme vytvořili smyšlenou stanici tísňové linky, kde na jedné straně byl operátor tísňového volání, všichni žáci měli možnost vyzkoušet si zavolat. Žákům se vyučování moc líbilo a každý si mohl domů donést nějaký ten suvenýr. /VB/