Archiv

OLOMOUC – Pevnost poznání

V úterý dne 19. února 2019 navštívili žáci naší školy Pevnost poznání v Olomouci. Během prvního projektového dne mimo školu, který se uskutečnil v rámci projektu „Šablony II”, se žáci zúčastnili dvou výukových programů, včetně prohlídky celého muzea. Bc. Tomáš Arnold připravil program „Tvrdá doba kamenná” a Mgr. Alena Vláčilová „Jedinečné vlastnosti vody”.
Žáci prvního stupně se hravou formou seznámili s životem pravěkých lovců a sběračů, s dobou, kdy lidé lovili zvířata a o kultuře stolování neměli ani potuchy, jak žili lidé v pravěku, co jedli, ale i kde bydleli, proč bylo čmárání na stěny jeskyní natolik populární nebo v čem chodili naši prapředci oblečení.
Žáci druhého stupně se dozvěděli, že voda je látka charakteristická unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Prostřednictvím zajímavých pokusů se seznámili s touto pozoruhodnou látkou, s jejími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Zjišťovali, proč lidi voda někdy nadnáší méně a jindy více nebo proč někteří živočichové mohou po vodní hladině chodit a jiní ne.
Projektový den mimo školu se vydařil. (S.J.)

1961AAAB-1921-4295-A0C5-D8F286E7B928  PB251618 A40BA822-3094-4D35-B9E1-5A999AED9302 PB251626