Home » Akce školy 2021/2022 » Letní příroda

Archiv

Letní příroda

Dnes se žáci 2.B v předmětu prvouka seznámili s rostlinami, které v létě kvetou. Zároveň jsme si zopakovali stavbu těla rostliny a životní podmínky, které jsou nezbytné pro vývoj rostlin. Na výuku prvouky navazovalo pracovní vyučování v parku. Žáci nasbírali letní květiny a následně z nich vytvořili pěkný obrázek. Na závěr si mohl každý žák nakreslit velkou květinu na folii. Tato výuka v parku byla příjemným zpestřením. /LN/