Home » Akce školy 2021/2022 » Jarní osení

Archiv

Jarní osení

S žáky 5.A jsme si povídali o různých zvycích a tradicích spojených se svátky jara. S Velikonocemi jsou spojeny barvení vajíček a zasazování obilí. Do toho jsme se pustili i my. Kelímky, do kterých jsme chtěli osení zasadit, jsme nejprve vyzdobili, použili jsme tvrdý papír a pohyblivá očička. Do kelímků si žáci nasypali nejprve hlínu, poté přidali zrníčka pšenice a poté opět zasypali hlínou. Pečlivě jsme zalévali a čekali, jak začnou vylézat z hlíny první klíčky. Netrvalo dlouho a mohli jsme si všimnout prvních „vlásků“. Žáci si své vlasaté kamarády mohli odnést s radostí domů. /VB/