Archiv

Hrad nebo zámek

                 „Hrad nebo zámek“ je název akce školní družiny, která začala dne 9. 3. 2015 a ukončena byla následující den. Úkolem žáků bylo postavit ze stavebnic hrad nebo zámek. Této činnosti předcházely vzpomínky na četbu pohádkových příběhů a také prohlídka fotografií hradů a zámků na interaktivní tabuli. Potom se žáci rozdělili do dvou týmů. Jeden tým pracoval s velkou dřevěnou stavebnicí a postavil pěkný hrad. Druhý tým si hrál s plastovou stavebnicí Cheva a vytvořil hezký zámek. Žáci se snažili, pracovali v kolektivu, domlouvali se a radili si. Stavebnice je vděčnou hračkou, která rozvíjí u žáků paměť, představivost, trpělivost, motoriku a kolektivní práce s ní přispívá k upevnění kamarádských vztahů. Ve školní družině práce se stavebnicí patří mezi žáky k nejoblíbenějším činnostem. (L. B.)