Archiv

CO MÁM RÁD

Během dnešního projektového dne jsme se zaměřili na vše, co mají děti v naší třídě rády. Na začátku výuky každý z nás sdělil ostatním, jaká aktivita jej baví. Nejprve jsme společně vykreslili pastelkami obrázek zoologické zahrady, poté jsme stavěli domy z lega. Po svačině jsme malovali vodovými barvami obrázek na volné téma a vydali se na krátkou procházku, na závěr jsme si udělali kino ve třídě. Projektový den jsme si moc užili, protože se každý z nás mohl společně se svými kamarády věnovat činnosti, kterou má rád. /LN/