Home » Akce školy 2022/2023 » Zodpovědnost, důvěra a spolupráce

Archiv

Zodpovědnost, důvěra a spolupráce

Tématem třídnické hodiny v 8.A byly termíny jako je zodpovědnost, důvěra a spolupráce. Důležitost těchto pojmů jsme si s žáky vymezili nejdříve teoreticky prostřednictvím brainstormingu. Po úvodní teoretické aktivitě jsme se s žáky přesunuli do multisenzorické místnosti snoezelen, kde na žáky čekala první výzva v podobě překážkového chodníku. Žáci spolupracovali ve dvojicích, kdy jeden z dvojice měl zavázané oči. Všichni měli možnost vyzkoušet si roli nevidomého, v této roli se mnohdy musejí lidé spolehnout na pomoc druhého. Úkolem žáka, který viděl bylo vést toho druhého a pomoci mu bezpečně projít přes překážky. Do této aktivity se zapojili i pedagogové třídy, což vedlo především k myšlence vzájemné kooperace a spolupráce nejenom mezi žáky, ale třídy jako týmu.

Nejenom při výuce je podstatná vzájemná důvěra, kterou jsme měli možnost ověřit při druhé zátěžové zkoušce. Ta spočívala ve volném pádu do náruče svých spolužáků. S vnitřními obavami spadnout do rukou druhých si vyzkoušeli všichni včetně pedagogů. Při této aktivitě si všichni uvědomili, jak je důležitá vzájemná důvěra.

To, jak je důležitá vzájemná spolupráce, a že se to ve dvou lépe táhne, v našem případě v šesti, měli žáci možnost vyzkoušet díky další aktivitě. Cílem bylo nechat si rozpustit kostku ledu v dlani, mnozí cítili nepříjemný chlad. V druhé části aktivity jsme seděli v kruhu a jednu kostku ledu jsme si vzájemně předávali. Pocítili jsme chlad pouze chvilkový a vůbec ne nepříjemný, takže rozpustit ledovou kostku společně bylo rozhodně snadnější. Chlad, který díky ledovým kostkám prošel našimi těly nás vzájemně aktivizoval a závěr třídnické hodiny se nesl v duchu bezpečného kruhu a povídání. Cílem každé třídnické hodiny je především práce na příjemném třídním klimatu, což se nám v 8.A rozhodně daří. /VB/