Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

Archiv

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

Olomoucký kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN uspořádal pro žáky základních škol ekologicko-naučnou akci „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“. Dne 8. září 2015 navštívili žáci V. třídy sběrný dvůr v Uničově. Prohlédli si prostory sběrného dvora, uložení tříděného odpadu podle materiálu, ze kterého byly vyrobeny. Seznámili se se systémem třídění odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli se o důležitosti třídit odpad do kontejnerů určených pro tento odpad, i významu sběrných dvorů k ochraně přírody a životního prostředí. Žáci měli možnost zúčastnit se připravených soutěží zaměřených na třídění odpadu, procvičit si paměť, postřeh a představivost. (S. J.)

Elektrowin Světla 1       Elektrowin Světla 2      SAMSUNG