Archiv

Záložka do knihy

                 V září byl vyhlášen 5. ročník česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy na téma: moje oblíbená kniha. Letošní školní rok jsme se s žáky školní družiny do projektu také zapojili. Žáci vyrobili a ozdobili záložku pomocí voskových pastelů, tuší, temperových a vodových barev. Ty nejzdařilejší výtvory jsme odevzdali p. uč. Matouškové, která zařídí doručení na vybranou slovenskou školu. (L. B.)