Archiv

Záložka 2014

Záložka 2014

           Také letos se IV. třída zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a rozvoje čtenářské gramotnosti Záložka 2014. „Záložka do knihy spojuje školy“. Smyslem projektu je výměna záložek do knihy s přidělenou partnerskou školou ze Slovenska. 5. ročník je zaměřen na téma Moje oblíbená kniha. Museli jsme se zamyslet, která je naše oblíbená kniha. Pod vedením paní učitelky jsme vyrobili záložku do knihy. Hotové záložky jsme poslali společně se záložkami, vyrobenými spolužáky z celé školy v hodinách výtvarné výchovy, ale i v odpoledních činnostech ve školní družině, naší partnerské škole na Slovensko. Už teď se těšíme na záložky, které k nám dorazí ze Slovenska. V loňském školním roce byla naši partnerskou školou Speciální škola v Prešově, SŠI Masarykova 20. (S. J.)