Archiv

Výuka plavání

Ve dnech 20. dubna až 22. června 2016 probíhala výuka plavání žáků V. třídy, žáků 4. a 5. ročníku, která je součástí výuky tělesné výchovy žáků prvního stupně. V Krytém plaveckém bazénu v Uničově se dětem věnovaly profesionální plavčice. Nejprve se žáci seznámili s vodou, se základy plavání, naučili se překonat strach z vody a zdokonalovali v různých plaveckých stylech (kraul, prsa a znak). Po deseti lekcích výcviku, společných soutěží a dovádění při hrách ve vodě obdrželi žáci „Mokré vysvědčení“, hodnocení plaveckých výkonů (splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků). (S. J.)

20160428_095306      20160616_090945      20160616_091104      20160616_101112      20160622_085559