Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Vysvědčení bylo rozdáno

Archiv

Vysvědčení bylo rozdáno

Čtvrtek 28. ledna 2016 byl pro žáky dnem slavnostním, končilo první pololetí školního roku. Nastal čas, kdy se hodnotil prospěch a chování za 1. pololetí, žáci V. třídy dostávali pololetní vysvědčení.

Většina žáků byla s hodnocením své půlroční práce spokojena. Ti co nebyli, mají dost času, aby si svůj prospěch během druhého pololetí zlepšili. Vždyť čtyři žáci prospěli s vyznamenáním a dva měli udělenou pochvalu za vzornou školní docházku. Všichni se těšili na zasloužené jednodenní pololetní prázdniny, ale i na blížící se jarní, na čas několikadenního odpočinku a volna. (S. J.)

Vysvědčení 1. pololetí