Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Vycházka jarní přírodou

Archiv

Vycházka jarní přírodou

                 V pátek 10. 4. 2015 jsme se s žáky školní družiny vydali na vycházku. Cestou do parku žáci pozorovali práci lidí na zahrádkách, úpravu záhonů určené k jarnímu osévání. V parku jsme se pohybovali po naučné stezce, která nám umožnila nahlédnout do bohatého života fauny a flóry. Díky exotickým dřevinám a také rostlinám a živočichům, které zde našli svůj domov byl uničovský park v roce 2003 Městským úřadem Uničov, odborem životního prostředí, zaregistrován jako významný krajinný prvek. Žáci se během vycházky seznámili s prvními jarními květinami, také měli možnost pozorovat některé živočichy, např. Slunéčko sedmitečné a jiné broučky. Nad hlavami nám poletovali ptáčci a pěkně zpívali. Počasí bylo pěkné, vycházka se vydařila a tak si žáci doplnili některé vědomosti z přírodovědy. (L. B.)