Archiv

Vánoční besídka

V pátek 20. prosince 2019 proběhly vánoční besídky žáků v každé třídě naší školy. Děti si připomněly si vánoční zvyky a tradice, rozdaly si dárečky připravené pod stromečkem, zpívaly koledy, pochutnaly si na připraveném pohoštění a zhlédly vánoční pohádku. Celé dopoledne bylo velmi příjemné a všichni si užili předvánoční atmosféru. (S. J.)

SAMSUNG