Archiv

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Pátek 21. prosince 2018 byl výjimečný den na naší škole. Ze všech tříd byl slyšet zpěv koled, hudba a smích. Poslední den školy se žáci rozloučili předáváním drobných dárečků během třídní vánoční besídky i žáci IV. třídy. Tento den si také zazpívali vánoční písně a koledy společně se svými spolužáky z druhého stupně. Svátečně naladěni odcházeli na vánoční prázdniny. (S. J.)

SAMSUNG SAMSUNG